Scroll Top

DLP als Business Security Service

e3 ziet DLP als een Business Security Service. e3 kan Data Loss Prevention als een Business Security Service dienstverlening implementeren binnen uw organisatie. Met deze focus wordt de business optimaal gefaciliteerd in het bewaken van de voor haar kritische informatie. Immers weten zijn het beste hoe deze informatie is te herkennen en wat er met deze informatie is toegestaan. De inrichting van DLP als Business Service bevat twee belangrijke pijlers.

DLP richting de Business

Als verschillende onderdelen van de organisatie ieder met voor hun specifieke vitale informatie werken, is het belangrijk de omgeving te verdelen in compartimenten, we spreken dan over een multi-tenant DLP omgeving. De business krijgt dan een afgeschermde DLP omgeving waarmee ze kunnen werken. Er wordt ook een generieke service organisatie opgezet om hun daarbij te ondersteunen en gemeenschappelijke kennis te borgen. De toegang “Business Rules” van DLP en de ontstane incidenten zijn op deze wijze toegewezen aan een beperkte groep mensen. Via een Service Catalogus en service interfaces werken zij met de centrale DLP dienstverlening. Dit is afhankelijk van bestaande middelen die hiervoor aanwezig zijn of gecreëerd kunnen worden.

Het is mogelijk een centraal DLP incident management in te richten om incidenten eerste te filteren voordat deze door business medewerkers worden afgehandeld. Verschillende incident modellen kunnen gecombineerd ingericht en waar nodig vergaand geautomatiseerd worden met aanvullende modules.

DLP richting IT

Een DLP omgeving integreert met de bestaande IT omgevingen. Er is daarom een centrale coördinatie nodig voor de dagelijkse operatie en continuïteit van de omgeving en deze integraties. Ook het beheer van medewerkers die onderdeel uitmaken van de scope van de dienstverlening en toewijzing aan een specifiek business onderdeel is essentieel. Een centrale DLP Service kan hierop toezien met de juiste expertise. Ook de toegang tot de informatie in het DLP systeem vereist een specifieke aanvullende inrichting en beheer bij een multi-tenant DLP omgeving.

Neem gerust contact met ons voor een toelichting.

e3 Benelux heeft ruime ervaring met het inrichten van DLP als een Business Service. Neem contact met ons, we lichten dit graag toe.

Contact met e3
error: Content is protected !!