Scroll Top

NewsRoom

latest news

 • e3 Benelux heeft haar dienstverlening  ISO/IEC 27001 gecertificeerd

  e3 Benelux heeft op 15 September het certificaat voor ISO/IEC 27001 van test- en certificeringsbedrijf DEKRA ontvangen. Dit geeft aan dat e3 Benelux voldoet aan de eisen van een adequaat geïmplementeerd security managementsysteem.

  e3 Benelux kan nu aan haar klanten aantoonbaar overleggen dat ook de interne processen en geleverde diensten voldoen aan hoge veiligheidseisen.

  e3 Benelux is een specialist op gebied van Informatiebeveiliging. e3 Benelux werkt met name voor middelgrote en grote internationale organisaties die beschikken over veel intellectueel eigendom of andere kritische bedrijfsgegevens met een hoog risico op verlies en/of diefstal .  Hiervoor levert e3 Benelux oplossingen zoals Data Loss Prevention (DLP), Insider Risk Management, Information Rights Management (encryptie) en Vendor Risk Management.  Sinds januari 2022 is e3 Benelux gevestigd op de High Tech Campus in Eindhoven.  e3 Benelux is onderdeel van de e3 groep, met kantoren in Bern, Zurich, Frankfurt en Rio de Janeiro.

  Certificering is voor e3 Benelux van groot belang om het vertrouwen te onderbouwen die klanten en/of potentiële klanten in ons hebben bij onze levering van ons totale portfolio aan dienstverlening.

  De certificering is uitgevoerd door DEKRA, één van de grootste test- en certificatie-instellingen ter wereld. DEKRA heeft uitgebreide expertise in het auditen en certificeren van managementsystemen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, duurzaamheid en informatiebeveiliging.

 • e3 Benelux has certified its services with ISO/IEC 27001

  e3 Benelux received the certificate for ISO/IEC 27001 from testing and certification company DEKRA on 15 September. This indicates that e3 Benelux meets the requirements of an adequately implemented security management system.

  e3 Benelux can now demonstrate to its customers that its internal processes and delivered services also meet high security requirements.

  e3 Benelux is a specialist in the field of Information Protection. e3 Benelux works mainly for medium-sized and large international organisations that have a lot of intellectual property or other critical business data with a high risk of loss and/or theft.  To this end, e3 Benelux provides solutions such as Data Loss Prevention (DLP), Insider Risk Management, Information Rights Management (encryption) and Vendor Risk Management.  Since January 2022, e3 Benelux has been located at the High Tech Campus in Eindhoven. e3 Benelux is part of the e3 group, with offices in Bern, Zurich, Frankfurt and Rio de Janeiro.

  Certification is very important for e3 Benelux to underpin the trust that customers and/or potential customers have in us in our delivery of our total portfolio of services.

  The certification was carried out by DEKRA, one of the largest testing and certification bodies in the world. DEKRA has extensive expertise in auditing and certifying management systems in the areas of quality, safety, sustainability, and information security.

error: Content is protected !!