Scroll Top

e3 “Extended” DLP

Vanuit de vele implementaties is vraag ontstaan naar additionele functionaliteit op het bestaande DLP platform. De noodzaak voor additionele functionaliteit is ontstaan vanuit complexere use-cases en eisen en wensen vanuit verschillende organisatie-onderdelen die niet vanuit een gecentraliseerde DLP inrichting ingevuld kunnen worden.

e3 heeft deze vraag omgezet naar een portfolio van additionele software modules die primair vijf voordelen bovenop het bestaande DLP platform:

  • Kosten efficiency door automatisering van menselijke activiteiten
  • Additionele functionaliteit waardoor meer use-cases kunnen worden ingevuld
  • DLP Data Privacy door het anonimiseren van de DLP incidentgegevens
  • Multi-tenancy, waarbij DLP voor separate bedrijfsonderdelen naast elkaar op het zelfde DLP Platform kunnen functioneren
  • Vergaande externe applicatie integratie (SIEM, ServiceManagement, Databases)

Deze functionaliteit is gebundeld in drie “Mountains”.

Door deze “Mountains” worden extra functionaliteiten beschikbaar gemaakt voor andere potentiële klanten van e3. Deze software volgt een kwartaal gebaseerde “Release cycle”.

Optimaliseer de kosten van DLP

e3 implementeert DLP vanuit een business perspectief. DLP wordt gezien als belangrijk maar is geen primair business proces. De tijd die besteed wordt aan de opvolging van DLP incidenten bepaald mede het succes van DLP binnen een organisatie. 80% van de kosten van DLP worden gemaakt in de afhandeling van DLP incidenten en dat is grotendeels menselijk handelen.  e3 heeft daarom additionele software ontwikkeld die de afhandeling van incidenten vergaand automatiseert waardoor de behandeltijd van een DLP incident afneemt. Dit verlaagt de “Total Cost of Ownership” (TCO) en verhoogt het de acceptatie voor het opvolgen van DLP incidenten.

Toelichting:

Wij lichten u graag in over de mogelijkheden van de e3 Mountains. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Contact met e3
error: Content is protected !!