Scroll Top

Data Loss Prevention Implementatie

e3 verzorgt volledige DLP implementaties voor ondernemingen. Door de kennis en ervaring uit vele implementaties, is ons DLP implementatie framework een gestandaardiseerde effectieve aanpak met zorgvuldigheid en kwaliteit.

Zorgvuldigheid

DLP vereist een hoge mate van zorgvuldigheid. Binnen veel Europese bedrijven is er goedkeuring nodig van ondernemingsraden vanwege de privacy gerelateerde aspecten van DLP. Dit is meestal een vereiste voordat DLP geïmplementeerd mag worden. Belangrijk voor de ondernemersraden is de “DLP Privacy Impact Analysis”. De DLP PIA is een zorgvuldige beschrijving van de geldende privacy eisen en richtlijnen en de wijze waarop de DLP implementatie daar invulling aan geeft.

De aangescherpte Europese privacy wetgeving (GDPR) vereist aanvullende maatregelen die geïmplementeerd moeten worden voor de activering van DLP binnen een organisatie. Ook buiten Europa zijn lokale wet- en regelgeving belangrijke kaders die meegenomen moeten worden bij DLP implementaties.

Kwaliteit

Kwaliteit komt uitdrukking in de volgende stappen van ons implementatie framework:

 • “Proof of Concept” waarin we reductie in business risico’s aantonen voor de belanghebbenden;
 • Zorgvuldige introductie in de organisatie en verankering van de “buy-in” van de belanghebbende;
 • Duidelijke set aan eisen en wensen (beschermingsdoelen, compliance eisen, organisatie eisen et cetera.);
 • Data classificatie en data herkenning;
 • Vereiste goedkeuringen zoals goedkeuring van de ondernemersraden;
 • Vaststelling van de “geoorloofde manier van werken”;
 • Een compleet ontwerp voor organisatie, technologie en processen;
 • Gestandaardiseerde inrichting van de DLP processen, en het DLP platform;
 • Bewustwordings- en trainingsprogramma voor medewerkers en DLP process actoren;
 • Activering van de DLP processen voor incident afhandeling en optimalisatie van de DLP beleidsregels;
 • Stapsgewijze invoering van de DLP bescherming;
 • Afspraak is afspraak, finale validatie van oplevering tegen gemaakte afspraken.

DLP is veelomvattend en niet alleen slechts maar een software product. Wij typeren en implementeren DLP als een Business Security Service die waarde creëert door het reduceren van business risico’s.

Neem contact met ons op voor een toelichting op onze visie over en ervaring met DLP implementaties.

Contact met e3
error: Content is protected !!