Scroll Top

Intellectuele eigendommen beschermen met DLP

Gartner heeft onderzocht dat Security and risk managers DLP oplossingen inkopen primair voor twee doelgebieden, het verminderen van hun compliance risico’s en het beter beschermen van specifieke typen van Intellectueel eigendom. Onderstaand een aantal toepassingen waar we voor onze klanten DLP hebben ingezet en daarmee hun bedrijfsrisico’s hebben gereduceerd.


De concurrent lanceert een nieuw
product op basis van uw specificaties
Nieuwe producten of diensten levert een competitief voordeel op voor ondernemingen. Wij hebben DLP geïmplementeerd bij een innovatieve onderneming ter bescherming van hun intellectueel eigendommen. Een concurrent had een product op de markt gebracht op basis van specificaties van deze onderneming en de inkomstenderving was groot. DLP kan voorkomen dat medewerkers bedrijfsgegevens meenemen naar de concurrent of dat medewerkers tegen betaling gegevens lekken richting de concurrent.

Het briljante idee: Vanuit het hoofd, in een document…..
Ontwikkelingsafdelingen bedenken nieuwe producten binnen ondernemingen. Zodra het idee van een medewerker op papier wordt gezet is het kritische data voor de onderneming, die kwetsbaar is en grijpbaar is. Met de juiste parameters kan DLP deze kritische data herkennen en misbruik van deze data voorkomen. Ook in de vervolgstappen van de ontwikkeling van het idee tot de openbare publicatie als patent, blijft deze data uiterst belangrijk voor de onderneming. Gedurende dit proces wordt deze data gedeeld met onder andere juridische afdelingen onder de classificatie “Confidentieel”. Voor het veilig delen van deze data is DLP is een uiterst effectief middel om te waarborgen dat confidentiële informatie ook echt confidentieel blijft.

Medewerkers wisselen van werkgevers, hoe waarborgt u dat uw gegevens van uw organisatie blijven?
Uw bedrijfsgegevens zijn van uw bedrijf, en medewerkers verruilen uw bedrijf voor een andere werkgever. USB drives zijn een veelgebruikt opslagkanaal waarmee informatie voor het verruilen van werkgevers gebruikt wordt. DLP heeft de mogelijkheid om te controleren of kritische data de computer van uw medewerker verlaat via media als USB, CD-ROM, Cloud opslag diensten enzovoorts.

Cloud opslag diensten zijn makkelijk toegankelijk voor uw medewerkers, daarmee ook een groot risico voor datalekken
De diverse Cloud opslag diensten zoals Dropbox, Box, Google Drive, MicroSoft OneDrive zijn zeer makkelijk te gebruiken voor data opslag door uw medewerkers, vaak ook de eigen privé versies hiervan. De term ” Shadow IT” wordt veel gehanteerd in de markt voor dit soort opslag diensten. Deze diensten zijn geoptimaliseerd voor het delen van data en zijn daarmee een enorm risico voor het lekken van intellectueel eigendommen van uw organisatie. DLP is een effectief middel om het gebruik van “Shadow IT” diensten te controleren en beheersen. Tevens kan DLP kritische data identificeren in “Shadow IT” diensten, waardoor er extra maatregelen getroffen kunnen worden om risico’s voor uw organisatie te reduceren.

e3 als DLP implementatie partner voor het beschermen van uw intellectuele eigendommen
Neem contact met ons op om uw risico’s rondom intellectuele eigendommen te bespreken en te onderzoeken hoe we DLP effectief voor dit doel kunnen inzetten voor uw organisatie.

Contact met e3
error: Content is protected !!