Scroll Top

Uw kroonjuwelen zijn kostbaar

Met de “kroonjuwelen” bedoelen we de meest kritische applicaties voor uw onderneming. De medewerkers die direct werkzaam zijn met deze applicaties verwerken per definitie kritische data. DLP ondersteunt deze medewerkers in het verwerken van deze gegevens volgens de “afgesproken” manier van werken, de “code of conduct” . Deze afspraken definiëren hoe gegevens verwerkt , waar opgeslagen en gedeeld mogen worden. In het geval er afgeweken wordt van deze manier van werken zal DLP de medewerker informeren dat dit het geval is, en daarmee de werknemer ook beschermen voor het onjuist delen of opslaan van deze gegevens. De meeste DLP incidenten zijn een gevolg van het onbewust handelen met kritische gegevens. Met de juiste communicatie vanuit DLP zal de bewustheid door de medewerkers toenemen en de risico’s afnemen.

Wij constateren bij veel ondernemingen dat medewerkers onvoldoende bewust zijn van de gegevens waarmee ze werken en de geoorloofde manier van opslaan en delen van deze gegevens. Bewustwording is een belangrijke stap in het reduceren van bedrijfsrisico’s  en daarmee een belangrijk onderdeel in onze DLP implementatie trajecten. De manier van werken leggen we vast in “Business Rules” in het DLP systeem en vormen het kader om de medewerkers en kritische data te beschermen. Een belangrijk facet in risicoreductie rondom kritische gegevens is de verandering van het gedrag van uw medewerkers, van “onbewust en  onbekwaam” naar “bewust en bekwaam”.

e3 als DLP implementatie partner voor het beschermen van uw kroonjuwelen

Neem contact met ons op om uw potentiële risico’s te bespreken en te onderzoeken hoe we DLP effectief voor dit doel kunnen inzetten voor uw organisatie.

Contact met e3
error: Content is protected !!