Scroll Top

Medische gegevens beschermen

Er is niets zo persoonlijk als de medische gegevens van een patiënt. Er komt steeds meer aandacht en wetgeving voor de bescherming van deze gegevens. DLP kan helpen deze gegevens aanvullend te beschermen.


Medici werken samen in de zorgketen

In de zorg wordt intensief samengewerkt tussen verschillende disciplines rondom de patiënt, de huisartsen, apothekers, specialisten en ziekenhuizen. De gegevens die hierin worden verzameld, moeten uitgewisseld worden. Deze gegevens zijn steeds meer digitaal opgeslagen in het elektronische patiënten dossier (EPD). Gegevens als deze zijn binnen de AVG gemarkeerd als speciale persoonsgegeven en vereisen extra aandacht voor bescherming. Zorgketens zijn vaak nog onvoldoende veilig digitaal op elkaar aangesloten en gebruiken verschillende systemen. Voor de uitwisseling verlaten gegevens regelmatig het EPD systeem en worden via andere communicatiemiddelen, zoals beveiligde e-mail uitgewisseld. Dat maakt deze informatie kwetsbaar en kan daarmee in verkeerde handen vallen. DLP kan voorkomen dat gegevens op verkeerde plaatsen worden opgeslagen of onbeveiligd worden verzonden. DLP is met name voor de grotere zorgorganisaties zoals ziekenhuizen relevant omdat ze met een grote hoeveelheid eerste eerste-lijn zorgverleners samenwerken.

 

error: Content is protected !!