Scroll Top

Privacy Statement

PRIVACY- EN COOKIE STATEMENT E3 Nederland B.V.

 

(Versie 1-4-2018)

e3 Nederland B.V. handelend onder de naam E3 Benelux vindt het van het allergrootste belang dat jouw privacy wordt gerespecteerd. Wij gaan daarom zorgvuldig om met jouw (persoons)gegevens. Met dit privacy statement willen we je graag informeren over welke gegevens wij verzamelen als je onze website (www.datapraesideo.eu) bezoekt en hoe wij omgaan met deze gegevens.

Welke gegevens er worden verzameld

E3 BENELUX verzamelt gegevens die nodig zijn om je de website te kunnen tonen en deze te verbeteren en om contact met ons op te kunnen nemen.

Allereerst verstrek je aan ons je gegevens bij het aanmelden voor de nieuwsbrief. Je naam en e-mailadres worden daarbij opgeslagen. Daarnaast houden we algemene gegevens bij over de datum van inschrijven voor de nieuwsbrief.

Ook verzamelen we algemene gegevens van bezoekers van onze website, dit doen we om onze website te verbeteren. Daarbij wordt een cookie van WP statistics geplaatst de gegevens die daarbij worden uitgelezen zijn geanonimiseerd en deze gegevens worden niet door WP statistics zelf gebruikt voor eigen doeleinden.

 

Gebruik van de gegevens

Wij gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

De algemene bezoekgegevens worden gebruikt om je de website te kunnen tonen en om te analyseren hoeveel bezoekers onze website krijgt, welke webpagina’s worden bezocht en waar de bezoekers vandaan komen. Met deze gegevens kunnen wij op een privacy vriendelijke manier de website analyseren en verbeteren. De persoonsgegevens die wij jou vragen in te vullen om de ‘bel mij’ optie te activeren, gebruiken wij enkel om telefonisch contact met jou te kunnen opnemen.

Ook bieden wij een nieuwsbrief waarmee wij lezers informeren over nieuws met betrekking tot privacy. Jouw e-mailadres wordt alleen met expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

We maken gebruik van Mailchimp voor het verspreiden van onze nieuwsbrief. Hierbij verzamelen we je naam en e-mailadres. Bij het verzenden van e-mails via Mailchimp zogenaamde web beacons meegezonden. Deze web beacons houden bij of de e-mail is geopend en of er op links in de nieuwsbrief is geklikt. Deze informatie wordt gebruikt voor statistische doeleinden. Mailchimp verzamelt mogelijk ook gegevens voor eigen doeleinden. Zie hiervoor hun privacy statement: https://www.mailchimp/privacypolicy

Wij geven de door ons verzamelde gegevens op geen enkele manier door aan derden, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de autoriteiten gegevens bij ons vorderen).

 

Bewaartermijn van de gegevens

De algemene bezoekgegevens worden niet langer dan een jaar bewaard. De gegevens die je ons hebt verstrekt zodat wij telefonisch contact met jou kunnen opnemen, worden bewaard tot het contact heeft plaatsgevonden.

 

Beveiliging van de gegevens

Om te voorkomen dat de gegevens van de website verkeerd worden gebruikt, hebben we versleuteling ingeschakeld op onze website. Door middel van versleuteling wordt het gegevensverkeer tussen jou en de webservers onleesbaar gemaakt, zodat buitenstaanders daar geen toegang toe hebben.

 

Inzage, correctie en verwijdering van gegevens

Op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens heb je het recht om je persoonsgegevens op verzoek in te zien en deze zonodig aan te passen of te laten verwijderen. Onderaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kunt opnemen. Om je identiteit te controleren vragen wij je om je IP-adres en een kopie van je identiteitskaart of rijbewijs mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te zetten dat het om een kopie gaat.

 

Cookies

Voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website en hoe bezoekers op onze website zijn gekomen plaatsen wij analytische cookies op jouw apparaat. Daarvoor maken wij gebruik van WP Statistics. De statistieken die worden gegenereerd met deze cookies gebruiken wij alleen om onze website te verbeteren. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

 

Wijziging privacy statement

Wij kunnen ons privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van ons privacy statement zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als je deze wilt raadplegen.

 

Onze contactgegevens

Vragen over dit privacy statement of over onze diensten kunnen worden gericht aan info@e3benelux.eu   Per post zijn we als volgt te bereiken: E3 BENELUX  B.V. Torenallee 20, 5617 BC Eindhoven. Telefonisch zijn wij bereikbaar op het nummer: +31 (0)85 065 5254

 

error: Content is protected !!