Scroll Top

Waar staat uw kritische data

Wij stellen vaak de vraag of een Informatie Security Manager een goed beeld heeft waar zijn kritische data allemaal staat. Daarop krijgen we keer op keer te horen dat men dit niet goed onder het vermoeden heeft en dat dit lang niet altijd op de plaatsen staat waar men het verwacht. Onze ervaringen met DLP bevestigd dit vermoeden nagenoeg altijd.

Identificeer waar de kritische data staat en neem maatregelen

Met de DLP oplossing van e3 is vast te stellen waar kritische data staat. Op basis van onze risico scans kunnen we dit inzichtelijk maken en samen met de klant maatregelen definiëren. Het effect van de maatregelen kunnen regulier gemeten worden en daarmee inzichtelijk is direct duidelijk of ze effectief zijn en of deze aangepast moeten worden. Onze ervaring is dat deze aanpak zeer veel informatie geeft over het risico dat de organisatie loopt en of de reductie van het risico ook daadwerkelijk plaats vindt.

e3 als DLP implementatie partner voor het onder controle krijgen van kritische data

Neem contact met ons op om uw risico’s te bespreken en te onderzoeken hoe we DLP effectief voor dit doel kunnen inzetten voor uw organisatie.

Contact met e3
error: Content is protected !!